هراس رژیم جمهوری اسلامی ایران از قدرت گیری افراطیون سنی در پاکستان

بدنبال تضعیف دولت مرکزی پاکستان و گسترش حملات نظامی مرتجعین مذهبی، دولت جدید پاکستان به رهبری آصف علی زرداری درمعرض هرج و مرج و فروپاشی قرار گرفته است . زرداری که از کنترل اوضاع عاجز مانده ، چندی پیش مجبورشد اجازه دهد تا ترکیبی از طالبان و القاعده در منطقه عشایری دره سوات ، درشمال شرقی پاکستان قوانین اسلامی خودرا اجرا کنند. تفویض چنین اختیاراتی به مرتجعین این منطقه موجب شده است تا موج اسلام خواهی نوع طالبان سراسر این کشور ۱۷۳ میلیونی را فرا گیرد.

عقب نشینی دولت زرداری تنها محدود به دادن امتیازات در دره سوات نمی شود. هفته گذشته ، امام عبدالعزیز پیشنماز مسجد سرخ در اسلام آباد در ازاء سپردن وثیقه مالی آزاد شد. عبدالعزیز با اندک تفاوتی خمینی پاکستان است. وی پس از آزادی اعلام کرد: «قوانین اسلامی نه تنها در تمام پاکستان بلکه در همه دنیا باید اجرا شود». عبدالعزیز که هنگام آزادی همانند یک قهرمان از طرف چند هزار نفر از پیروانش در مسجد سرخ مورد استقبال قرار گرفته بود بالحنی نصیحت مآبانه خطاب به جمعیت اظهار داشت :

«انشاءالله فداکاری ما بیهوده نخواهد بود و دین اسلام نه تنها در پاکستان بلکه در همه نقاط دنیا به اجرا گذاشته خواهد شد». وی درحالیکه دم از جهانی شدن اسلام می زد و همانند یک پیشواخطابه می خواند ادامه داد:

«ما افراد مسالمت جو هستیم. اما اگر کسی مانع حرکت ما شود و یا در مسیر حرکت ما بخواهد سد ایجاد کند... ببینید آنچه را که در سوات و در مناطق عشایرنشین اتفاق افتاده است».

درواقع ملا عبدالعزیز موفقیتهای طالبان در این دره را به رخ دولت زرداری می کشد و تهدید می کند که یا مردم پاکستان باید تسلیم مذهبیون افراطی شوند ویا سراسر این کشور را همانند مناطق عشایری سوات ناامن خواهند کرد.

مسجدی که هفته پیش عبدالعزیز در آن سخنرانی کرد همان مسجد معروف پایگاه اسلام گرایان افراطی است که در ۱۰ جولای سال ۲۰۰۷ از سوی ارتش پاکستان مورد حمله قرار گرفت. این مسجد یک هفته درمحاصره نیروهای ارتش پاکستان قرار داشت که در جریان آن تهاجم ۱۰۰ نفر کشته شدند. عبدالرشید قاضی، برادر عبدالعزیز که او هم پیشنماز بود در آن واقعه کشته شد. عبدالعزیز که اکنون خودرا رهبر مسلمانان می داند درآن هنگام در مسجد سرخ مستقر بود. وی پس از محاصره مسجد با بسر کردن چادر قصد فرار داشت که توسط نیروهای امنیتی پاکستان دستگیر گردید. در آن هنگام در این مسجد، انواع مسلسل، راکت انداز، مین ، نارنجک و سایر تجهیزات نظامی کشف گردید.

نگرانی های روز افزون سران رژیم حاکم بر ایران و اظهارات طالبان

اکنون با توجه به گسترش نفوذ اسلام گرایان سنی در پاکستان و ناتوانی دولت زرداری، قبل از آمریکا و سایر دول غرب ، رژیم جمهوری اسلامی ایران به هراس افتاده است . رژیم ایران نگران است چراکه: درصورت سقوط دولت کنونی پاکستان و انتقال قدرت به دست افراطیون سنی ، آنهم باجمعیتی قریب ۲/۵ برابربیش از ایران وداشتن یکصد کلاهک اتمی آماده ، قدرت پوشالی جمهوری اسلامی ایران درجهان اسلام بیش از پیش به هیج گرفته خواهد شد.

دلهره های روز افزون سران رژیم موجب مشارکت فعال آنها در کنفرانس هفته پیش کشورهای غربی در توکیو گردید. هیئت اعزامی رژیم به این کنفرانس متعهد شده است تا از مبلغ پنج میلیار دلار کمک تصویب شده به دولت پاکستان، بخشی را از خزانه ایران پرداخت کنند ، به این امید که آمریکا بتواند حکومت فعلی پاکستان را سر پا نگهدارد.

باوجودیکه آصف علی زرداری در کنفرانس توکیو تعهد مبارزه با افراطیون مذهبی را داده است اماعملکرد گذشته و حوادث جاری پاکستان ثابت می کند که اینگونه اظهارات فقط برای دریافت کمک مالی است و وی قادر به چنین مبارزه ای نخواهد بود. بطور نمونه : هنگامیکه آصف علی به افراطیون سنی اجازه کنترل دره سوت و اجراء شریعت اسلامی را داد، طبق توافق طرفین بنا بود آنها اسلحه را زمین گذارند و این منطقه را که در یکصد کیلومتری اسلام آباد است آرام نگهدارند، درحالیکه حوادث روزهای اخیر عکس آنرا ثابت کرده است. همچنین سخنرانی ملاعبدالعزیز ثابت می کند که آنها درپی تسخیر کامل قدرت در پاکستان می باشند.

علی رغم اظهارات مقامات آمریکا و تقسیم طالبان به جناح «خوب وبد» ، در عمل هیچ نشانه و حرکت مثبتی از جانب «جناح خوب» طالبان در پاکستان به نفع آمریکا و یا دولت کنونی پاکستان مشاهده نشده است . هفته گذشته مسلم خان سخنگوی طالبان درمنطقه اعلام کرد:

«تا زمانی که دولت پاکستان و یا افغانستان به سیاست ضداسلامی خود ادامه بدهند، امکان ندارد طالبان اسلحه های خود را به زمین بگذارند، وقتی ما در یک منطقه به هدف خود می رسیم، مناطق دیگر نیز انتظار دارند که به آنجا رفته و مبارزه خود را ادامه بدهیم». طالبان نیز هماهنگ با القاعده و امامان مساجد پاکستان نظیر عبدالعزیز بر جهانی شدن اسلام و اجراء «قوانین الهی» تأکید می نمایند. در این رابطه سخنگوی طالبان چنین اظهار نظر کرده است :

«ما برای رسیدن به یک هدف مبارزه می کنیم. هدف ما به اجرا گذاشتن قوانین الهی بر روی زمین خداوند است».

نگرانی سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ایران از وخامت اوضاع در پاکستان کاملا قابل درک است ، چراکه آنها طی سی سال گذشته درعین حال که یک دیکتاتوری خودکامه مذهبی رابه جامعه ایران تحمیل کرده اند، میلیاردها دلار نیز در خارج ازکشور به حسابهای شخصی خود واریز نموده اند. اکنون درصورت سقوط حکومت پاکستان و کسب قدرت دولتی بوسیله ترکیبی از طالبان افغانستان ، پاکستان و القاعده، شعار توخالی «مبارزه ضدامپریالیستی، ضد صهیونیستی» رژیم بیش از پیش رنگ خواهد باخت.

همگان آگاهند: حکومت دیکتاتوری - مذهبی حاکم برایران از بدو روی کارآمدن ، همواره توجه و ذهن مردم رابه مسائل خارجی معطوف داشته تا از اینطریق سلطه جابرانه خودرا تحکیم بخشد. شعار« فتح قدس از راه کربلا » که منجر به جنگ بیهوده ۸ ساله با عراق گردید ، پس ازآن سرگرم کردن مردم به بهانه های واهی نظیر «دشمنان خارجی» ، «هجوم فرهنگ غرب» ، مسائل اتمی و موضوعاتی از این قبیل ، بستر مناسبی بوده است که تاکنون بقاء این رژیم جنایتکار و تداوم سرکوب لجام گسیخته عموم مردم ایران را موجب گردیده است.

نگرانی سران مذهبی حاکم برایران قابل درک است چراکه : درصورت قدرت گیری سنی های افراطی در پاکستان، جامعه کنونی ایران اجازه رقابتهای مذهبی و برپایی جنگ شیعه و سنی را به سران رژیم حاکم نخواهد داد. تکرار ادعاهای بیمار گونه ای نظیر «استقرار حکومت الهی بر روی زمین » که قبل از جنگ هشت ساله با عراق موجب آن همه مصائب غیر قابل جبران برای مردم ایران گردید دیگر میسر نخواهد بود. آن شعارهای ناهنجار و آن وعده های توخالی به دوره ای باز می گردد که مردم ایران هنوز ماهیت رژیم جمهوری اسلامی ایران را بخوبی نمی شناختند . اگر سی سال پیش به بهانه « خون بر شمشیر پیروز است » عده ای نا آگاهانه به شعارهای خمینی پاسخ مثبت دادند، اکنون آن دوران بکلی سپری شده است. امروز درخواست احمدی نژاد از جمعیتی که با هزاران تمهید آنان را برای شنیدن سخنرانی هایش درشهرستانها گردمی آورد، با خواستهای سی سال پیش سران رژیم کاملا متفاوت است . سردمداران رژیم این موضوع را بخوبی درک کرده اند ، لذا شعارهایی را که احمدی نژاد به سبک آموزگاران برای شاگردان دبستانی تکرار آنرا از مخاطبینش طلب میکند چنین است : «به من بگوئید اگر کسی بخواهد به ما حمله کند ، ما چکار می کنیم؟ » و جمعیت فریاد می زند « مقاومت می کنیم » ، ویا شعار بچه گانه ایکه وی از تکرار آن خسته نمی شود، « انرژی اتمی چی هست ؟» و جعیت فریاد می زند « حق مسلم ماست» .

درحالیکه اکنون در پاکستان مسلمانان افراطی هنوز قدرت را در دست ندارند ، سالیان درازی ، حداقل سی سال هم در پاکستان وقت احتیاج است تا امثال بن لادن ، ملاعمر و عبدالعزیزها میلیاردها دلار در بانکهای خارج بسپارند ، آنوقت شعارهایشان را تعدیل کنند. شعارهای کنونی احمدی نژاد برای جهان اسلام که اکنون مرتجعین پاکستان آنرا فریاد می زنند قابل رقابت نیست. بطور مثال هفته پیش هنگامیکه عبدالعزیز در مسجد سرخ با نگاه تحسین بر انگیزی به هوادارانش که فریاد می زدند ، «جهاد ، جهاد»، گفت «ما باید مبارزه خودمان را شدت بخشیم». سپس خطاب به هوادارانش ادامه داد: «آیا حاضرید در راه این هدف خون خود را بریزید » ، هواداران مسخ شده عبدالعزیز یکصدا جواب دادند ، « آماده ایم، این کار را خواهیم کرد». درحالیکه در جمهوری اسلامی ایران تکرار اینگونه شعارها، دیگر نه وسیله ناآگاهان بلکه توسط عده ای بسیجی ، سپاهی و مواجب بگیرصورت می پذیرد. درپاکستان هر روز مسلمانان افراطی دست به عملیات انتحاری می زنند ، درحالیکه رژیم جمهوری اسلامی فقط شعار آنرامی دهد و عده ای از «خواهران زینب» را برای ترساندن غربی ها به خیابانها می کشاند و یا جلو سفارتخانه های خارجی به نمایش می گذارد. تاکنون تمامی عملیات انتحاری رژیم از جانب فلسطینی ها بوده و علی رغم تمام شعارهای داده شده ، هیچ ایرانی بسیجی و یا پاسدار جهت «آزادسازی قدس عزیز» ویا برعلیه «سلطه نکبت بار استکبار جهانی» دست به عملیات انتحاری نزده است . ازحق نگذریم، سر دادن شعار و تکرار هر روزه «ایستادگی ومقاومت تا آخرین قطره خون دربرابر صهیونیستها» تاکنون ازجانب رژیم پی گیری شده است ، البته به شرطی که خون را همیشه فلسطینی ها نثارکنند!

هم اکنون بین جناح های حاکم بویژه «اصولگرایان» رژیم این نظر قوت گرفته است که : «باید مبارزه با آمریکارا رها کنیم ، دشمنان اصلی ما در پاکستان و افغانستان هستند که دارند قدرت می گیرندÈ. اینگونه نگرانی ها و اظهارات حتی به روزنامه هاو سایت های رژیم نیز کشیده شده است. اگر چه پیش از آنکه این نظریه تقویت شود ، رژیم ایران پیشاپیش از خزانه ایران تعهد پرداخت مبالغ هنگفتی را به حکومت آصف علی زرداری داده است و از آمریکا نیز گلایه مند است که چرا در گذشته اوضاع را در پاکستان خوب کنترل نکرده اند!

سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانA.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de