پس از جابجائی آراء مردم موج جدید دیکتاتوری و خشونت

در سراسر ایران سایه افکنده است

دیروز در آخرین ساعات رأی گیری بر سر گزینش ریاست جمهوری، طرفداران جناح خامنه ای - احمدی نژاد پیشاپیش از پیروزی بر رقبای انتخاباتی خود داد سخن سردادند. این اظهارات درحالی صورت گرفت که صدا وسیمای جمهوری اسلامی بارها تأکید کرد ، در ایران نظر رأی دهندگان چیزی را عوض نمی کند. از آنجاکه مردم به ولایت معتقدند در نهایت رهبر است که انتخاب آخر را خواهد کرد. پس از پخش این قبیل تبلیغات ، کاملا آشکار بود که آنها پیشاپیش تصمیم گرفته اند احمدی نژاد را پیروز انتخابات اعلام کنند. باوجودیکه عموم مردم ایران اذعان دارند آراء میرحسین موسوی چند برابراحمدی نژاد بوده است، اما نتیجه انتخابات برعکس اعلام گردید.

هم اکنون در تهران و شهرستانها مردم به خیابانها ریخته و در گروههای مختلف با نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها درگیر و در حالت زد وخورد می باشند. به دستور احمدی نژاد اکثر سایتهای اینترنتی مخالفین قطع شده و تلفنهای موبایل نیز ازکارافتاده است. جناح خامنه ای ، دیروز قبل ازپایان رأی گیری عملا حالت حکومت نظامی اعلام نشده ای را برقرار کرده واکثر میادین و خیابانهای اصلی تهران را به کنترل نیروهای نظامی ، بسیج و سپاه سپرده اند. در چندین محله تهران عناصری به نام پاسداربرای بازبینی خانه های مردم مراجعه کرده که بیشتر آنها عربهای عراقی و یا لبنانی بوده اند. هم اکنون رأی دهندگان به موسوی و کروبی بطور اکید از آنها خواسته اند تا از آراء آنان دفاع کنند ودرمقابل رهبر و سایر همپالگی هایش کوتاه نیایند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران طی دواطلاعیه قبلی این انتخابات فرمایشی را تحریم کرد و اکنون درستی نظرات ما ثابت شده است . کاندیداهایی که از صافی شورای نگهبان گذشته بودند مردمی نبودند و هیچگونه پشتوانه ای برای نظارت بر آراء مردم وجودنداشت . عملی که اکنون اتفاق افتاده و مردم بدون سازماندهی وکنترل و نظارت ، اختیار آراء خودرا به دست احمدی نژاد سپرده اند. کاملا آشکار بود درشرایطی که سپاه پاسداران تمام مراکزکلیدی حکومت را در دست دارد به هیچ جناحی اجازه مداخله نخواهد داد وبه سیاق گذشته خودرا بعنوان قیم مردم ایران معرفی خواهد کرد.سپاه پاسداران برنامه شبه کودتائی خودرا از قبل تدارک دیده بود و هنوز انتخابات تمام نشده ، آنها برنده را اعلام کردند و از مردم خواستند تا درمراسم «جشن پیروزی» شرکت کنند.

اکنون مردم ایران در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته اند. بر طبق قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی ایران ، پیشوا همه کاره است و هنگامیکه وی انتخابات راتأییدکند بدین معناست که همه چیز «قانونی است» . در چنین شرایطی تنها راهی که برای مردم ایران باقیمانده ایستادگی و مقاومت برای ابطال این انتخابات است. مردم چاره ای ندارندجز اینکه باتظاهرات خیابانی و گسترش آن به سراسر ایران، یکپارچه خواهان باطل کردن این انتخابات و برگزاری انتخابات جدیدی با نظارت سازمان ملل ، نهادهاو شخصیتهای بین المللی گردند.

باوجودیکه این انتخابات از جانب ما تحریم شده بود اما اکنون از کلیه اعضاء و هواداران سازمان می خواهیم تا فعالانه در تظاهراتی که بخاطر مقابله با جناح احمدی نژاد باهدف ابطال انتخابات و برگزاری انتخاباتی جدبد برپا می شود مشارکت فعال نمایند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۲۳خرداد ۱۳۸۸-۱۳ ژوئن ۲۰۰۹سایر مقالات:

سایت «صدای مردم » متعلق به «سربازان گمنام امام زمان» است

چراخائنین سازمان اکثریت هرروز گستاخ ترمی شوند.

رهبران سازمان اکثریت بجای خودکشی با بی بی سی مصاحبه می کنند.

آنگاه که سازمان اکثریت «حسینی» شده بود- قسمت اول

آنگاه که سازمان اکثریت «حسینی» شده بود- قسمت دوم

آنگاه که سازمان اکثریت «حسینی» شده بود- قسمت سوم – فرخ نگهدار بسی رنج برده است در این سالها !

گفتگوی هدایت شتری لرکی رئیس سابق بانک سپه با حبیبیان معاون ساواما

جلوه دیگری از دغلکاریهاوخیانتهای سازمان اکثریت

یادی از رفیق صفرخان -به مسعود بهنود که علیرضا نوری زاده و ناصر مستشار هم بخوانند
A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de